5 สํานวนภาษาอังกฤษ บ่งบอกถึงความสุข (Happiness Idioms)😃


  1. Made my day

  2. On cloud nine

  3. Over the moon

  4. In seven heaven

  5. Like a dog with two tails

0 ความคิดเห็น