top of page

20 New Year's Resolutions that you can make them come true

อัปเดตเมื่อ 30 เม.ย. 2562

😊"Have you made any New Year's resolutions ? “คุณได้ตั้งปณิธานปีใหม่แล้วรึยังคะ?” #ฝึกภาษาอังกฤษ จาก #NewYearsResolutions #ปณิธานปีใหม่สองภาษา #NewYear #NewYou


💘“New Year’s Resolution” is a promise to yourself or decision to do something, especially to improve your behaviour or lifestyle in some way, during the year ahead.

“ปณิธานปีใหม่” เป็นคำสัญญากับตัวเองหรือการตั้งเป้าหมายที่จะทำอะไรบางอย่าง เพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกาย สุขภาพ อุปนิสัย โดยทิ้งพฤติกรรมที่ไม่ดีของเราไปกับปีเก่า และยึดวันปีใหม่เป็นการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆ


🌸 Here..I have 20 New Year’s Resolution Ideas that you can implement for real (not only setting goals but you need to write down the methods to achieve them as well). Many of them are my own resolutions (some of them I’ve already started.)😇

วันนี้ครูใหม่นำ 20 ปณิธานปีใหม่มาฝากกันค่ะ ซึ่งเลือกแต่ข้อที่ทำได้จริงๆ นอกจากมีเป้าหมายแล้วก็ต้องเขียนวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นด้วย หลายๆข้อเป็นปณิธานของครูใหม่เอง ซึ่งบางอย่างก็ได้เริ่มลงมือไปแล้ว😊


Lastly, setting resolutions is only the first step, you have to implement to make them come true..then you can happily celebrate your successes. 🎊🎖😉

ท้ายนี้ การตั้งปณิธานเป็นเพียงขั้นแรกเท่านั้น คุณต้องลงมือทำให้มันเกิดขึ้นจริง แล้วเราก็จะได้ฉลองความสำเร็จอย่างมีความสุขค่ะ


Happy New Year 2019 to all of you 💝😘. สวัสดีปีใหม่ 2019 แด่ทุกคนนะคะ 🌸 แชร์ต่อไปเพื่อให้เพื่อนคนอื่นอ่านด้วยนะคะ💖


ครูใหม่ 😄

0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page