top of page

ฝึกออกเสียงคำว่า #enthusiastic #enthusiasm


ฝึกออกเสียงคำว่า #enthusiastic #enthusiasm ด้วยกันค่ะ มีคลิปเสียงฝรั่งให้ฟังด้วยจ้า


Enthusiastic เจอบ่อย และฝรั่งใช้่ในชีวิตประจำวัน

คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ อ่านว่า /อิน ตธู๊ สิ แอ้ส ติค/

แปลว่า กระตือรืนร้น แสดงถึงความสนใจ ใคร่รู้ ไฟแรง (คล้าย Active)

ถ้า Enthusiasm เป็นคำนาม อ่านว่า /อิน ตธู๊ สิ แอ้ส ซึม/

แปลว่า ความกระตืนรือร้น นั่นเอง


ฟังคลิปเพื่อดูว่าฝรั่งออกเสียงอย่างไร พร้อมตัวอย่างเพื่อความเข้าใจมากขึ้นได้เลยจ้า

Comments


bottom of page