top of page

เรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลจริง ต้องมีจิตตั้งต้นที่ถูกต้อง


"รู้สึกมีปมด้อยเรื่องภาษาอังกฤษ" "อยากฟังฝรั่งรู้เรื่อง อยากตอบโต้กับฝรั่งได้" "เรียนมาตั้งนาน แต่พูดสนทนาไม่คล่องเลย"

💘ต้องถามว่าคุณมีจิตตั้งต้นที่ถูกต้องแล้วหรือยัง? ฟังคลิป 👉https://youtu.be/36ImWa7iEx8

💪ถ้าคุณตั้งใจจริงที่จะฝึกอยากจริงจัง มาทางนี้ค่ะ คุณจะรู้สึกว่าภาษาอังกฤษฝึกได้ ไม่ยากอย่างที่คิด

💘 Mission ของครูใหม่ 🔜 ช่วยให้คนไทยฝึกภาษาอังกฤษจนซึมซับเข้าสู่สมองและจิตใต้สำนึก #พูดได้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องแปลไทยในหัว

ไลน์มาสอบถามได้นะคะ @geemaismile 😇

0 ความคิดเห็น

ความคิดเห็น


bottom of page