top of page

"in due course" วลีภาษาอังกฤษ / English at Work Ep.11ครูใหม่นำวลีที่เจอในชีวิตการทำงานจริงมาฝากค่ะ

วันนี้มารู้จักกับวลี "in due course" ช่วยชีวิตเมื่อต้องเขียนตอบ #Emailภาษาอังกฤษ มีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนด้วยจ้า

0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด