top of page

คลิปวีดีโอสอนภาษาอังกฤษ

ฝึกภาษาอังกฤษจากหนัง 3 ประโยค 'ไม่ใช่ความผิดของฉัน', 'อย่าเข้าใจฉันผิด'
ฝึกภาษาอังกฤษจากหนัง 3 ประโยค 'ไม่ใช่ความผิดของฉัน', 'อย่าเข้าใจฉันผิด'
00:42
เล่นวิดีโอ
ฝึกภาษาอังกฤษ Told ya. | This is it. | I suppose it is.
00:35
เล่นวิดีโอ
4 คำด่าเบาๆ ภาษาอังกฤษ จากหนัง None of your business. | Watch your mouth.
00:37
เล่นวิดีโอ
ฝึกฟัง-ฝึกพูด ภาษาอังกฤษ จากหนัง แฮร์รี่พอทเตอร์ รอนเจอแฮร์รี่ครั้งแรก
00:59
เล่นวิดีโอ
ฝึกฟัง-ฝึกพูดภาษาอังกฤษ Break a leg. | Bite your tongue. | No biggie.
00:30
เล่นวิดีโอ
ฝึกภาษาอังกฤษจากหนังรักบรรลือโลก Titanic แจ๊ค & โรส คุณโดด..ผมโดด
02:10
เล่นวิดีโอ
ฝึกฟัง-ฝึกพูดภาษาอังกฤษ 4 ประโยคเบาๆ | Time flies. | It's your turn.
00:41
เล่นวิดีโอ
5 ประโยคภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นด้วย Don't (เสียงจากหนัง)
00:45
เล่นวิดีโอ
5 ประโยคภาษาอังกฤษ ตอนด่าคน หรือหงุดหงิด โมโห 😠 (จากหนัง)
00:39
เล่นวิดีโอ
5 ประโยคภาษาอังกฤษ ฟังแล้วอาจมีสะอึก (เสียงจากในหนัง)
00:43
เล่นวิดีโอ
5 ประโยคภาษาอังกฤษ สั้นๆ ฝรั่งพูดบ่อย (I don't care. | Trust me.)
01:00
เล่นวิดีโอ
5 ประโยคภาษาอังกฤษ ให้กำลังใจ ปลอบใจ
00:57
เล่นวิดีโอ
#สำนวนภาษาอังกฤษ ฟังจากเจ้าของภาษา ฟังซ้ำๆจะจำได้ดีค่า
00:54
เล่นวิดีโอ
5 ประโยคภาษาอังกฤษ บอกกับคนรัก I miss you.
01:00
เล่นวิดีโอ
This is for you.
00:16
เล่นวิดีโอ
Give Thanks with a Grateful Heart / Christmas / Jesus Christ [covered by KruMai]
03:52
เล่นวิดีโอ
bottom of page