top of page

10 คำศัพท์ ต้องเติม S หรือไม่? เช่น information, news, jewelry, furniture (ทบทวนภาษาอังกฤษพื้นฐาน)


วันนี้เรามาพูดถึง 10 คำศัพท์ที่ใช้บ่อยมากๆในชีวิตประจำวันการพูดภาษาอังกฤษเลยนะคะ แต่ครูใหม่สังเกตเห็นหลายๆคนอาจจะยังสับสนกับการเติม s นะคะ คำที่ 1. information ถ้าเราพูดแบบนี้ 'เรารวบรวมข้อมูลมาจากหลายๆแหล่ง' We gathered information from multiple sources. แน่นอนว่ามันไม่ใช่ข้อมูลเดียวนะคะ ลองคิดดูว่าต้องเติม s ตรง information มั้ยคะ?

.

. คำตอบคือ ไม่ต้องเติม s ค่ะ! เพราะว่า information อยู่ในกลุ่มของ Uncountable noun ...คำนามที่นับไม่ได้ คล้ายๆ sugar, coffee, water แต่ถ้าคุณอยากจะเน้นถึงจำนวนเพื่อการสื่อสารที่ตรงกัน ส่วนใหญ่เค้าจะเติม a ....(คำลักษณะนาม).. of .....(คำนามนับไม่ได้แต่เป็นตัวหลักที่เรากำลังพูดถึง)... อย่าง sugar ก็จะใช้ a bag of sugar. น้ำตาล 1 ถุง 2 cups of coffee. กาแฟ 2 แก้ว

ดังนั้นให้เดาว่าถ้า information ใช้คำลักษณะนามอะไรคะ


คำตอบคือ A piece of information. A piece of information is enough to sue him.

ข้อมูลเพียงชิ้นเดียวก็เพียงพอที่จะฟ้องร้องเขาได้

และประเด็นสำคัญอีกข้อคือ คำกริยา verb ของคำนามที่นับไม่ได้ ก็ต้องเป็นคำกริยาที่แสดงถึงเอกพจน์นะคะ ไม่มีรูปแบบพหูพจน์ All the information you provided is very useful.

ครูใหม่อยากให้คุณฟังต่อไปให้ครบ 10 คำนะคะเพราะคุณจะได้ใช้แบบอัตโนมัติไม่ต้องนั่งอึ้งกิมกี่ และจะได้ไม่ใช้ผิดเวลาพูดหรือเขียน email นะคะ 2. Advice คำแนะนำ Could you please give me some advice?

My grandmother gave me an important piece of advice before she passed away. 3. Knowledge ความรู้ You have got to obtain some knowledge before selling the products. The knowledge doesn't make life any happier, do you agree? 4. Furniture เฟอร์นิเจอร์

The furniture in her living room is all luxurious. I love this piece of furniture because of its pastel color.


5. Jewelry เครื่องประดับ

The princess loves jewelry made from pure gold. A piece of jewelry of his collection was stolen. 6. Equipment เครื่องมือ อุปกรณ์ Please make sure that we have all the equipment ready. The most important piece of equipment is the high resolution camera. 7. Feedback ผลตอบรับ We appreciate all feedback from our customers. 8. News ข่าว

The news is bullshit. 9. Research การค้นคว้า การศึกษา การวิจัย This piece of research was conducted by World Trade Organization. 10. Trouble ปัญหา You’ve given me a lot of trouble, do you know that?


ฟังคลิปเพื่อความเข้าใจมากขึ้นค่า

ขอบคุณที่ติดตามนะคะ สงสัยหรือมีคำถามอะไรสามารถไลน์มาหาครูใหม่ได้เลยจ้า

Line ID: @geemaismile

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page