top of page

แนวตั้ง แนวนอน ภาษาอังกฤษ ทำยังไงให้จำได้


เคล็ด(ไม่)ลับ จำได้ตลอดชีวิตว่า คำไหนเป็น #แนวตั้ง #แนวนอน

มีตัวอย่างประโยคให้เข้าใจกระจ่างขึ้นค่า

Comments


bottom of page