คำทักทายอย่างอื่นนอกเหนือจาก How are you?


What's up?

How are you doing?

How is everything?

How have you been?

How's life?


เพจสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก Hippopo Loves Kids อย่าลืมติดตามกันนะคะ

0 ความคิดเห็น